Loading

مساقات في الكيمياء

عرض كافة مساقات التخصص

كيمياء عامة (2)

اجباري

فيزياء عامة 2

اجباري

مختبر فيزياء عامة 2

اجباري

تفاضل وتكامل 2

اجباري

كيمياء عامة عملية (2)

اجباري

كيمياء فيزيائية (1)

اجباري

كيمياء عضوية (2)

اجباري

كيمياء غير عضوية (1)

اجباري

كيمياء تحليلية عملية (1)

اجباري

كيمياء تحليليلة (1)

اجباري

كيمياء غير عضوية (2)

اجباري

كيمياء عضوية (1)

اجباري

معادلات تفاضلية عادية

اجباري

كيمياء عضوية عملية (1)

اجباري

كيمياء حيوية (1)

اجباري

كيمياء فيزيائية عملية 1

اجباري

كيمياء تحليلية (2)

اجباري

كيمياء حيوية عملية

اجباري

كيمياء عضوية عملية (2)

اجباري

كيمياء فيزيائية (2)

اجباري

كيمياء غير عضوية عملية

اجباري

كيمياء غيـر عضوية (3)

اجباري

كيمياء عضوية (3)

اجباري

كيمياء الكم

اجباري

كيمياء فيزيائية (3)

اجباري

كيمياء فيزيائية عملية 2

اجباري

طرق التحليل الطيفي للمركبات العضوية

اجباري

مشروع تخرج في الكيمياء

اجباري

كيمياء تحليلية عملية 2

اجباري

كيمياء تحـليـلية (3)

اجباري

كيمياء المواد المبلمرة

اختياري

كيمياء جنائية

اختياري

نظرية الزمر

اختياري

كيمياء المركبات الحلقية غير المتجانسة

اختياري

ميكانيكية التفاعلات العضوية

اختياري

كيمياء النانو

اختياري

كيمياء التغذية

اختياري

المنتجات الطبيعية

اختياري