Loading

مساقات في اللغة العربية

عرض كافة مساقات التخصص

نحو 1

اجباري

نحو 2

اجباري

صرف 1

اجباري

المكتبة العربيــة

اجباري

علم المعاني

اجباري

الأدب الإسلامي والأموي

اجباري

الأدب فى عصر ما قبل الإسلام

اجباري

علم اللغة - الأصوات

اجباري

صرف 2

اجباري

علم البيان

اجباري

الادب العباسى 1

اجباري

علم اللسانيات الحديث

اجباري

الأدب العباسى 2

اجباري

النقـــد الأدبى القديم

اجباري

علم البديع

اجباري

الأدب الأندلسي

اجباري

أدب المهجر

اجباري

نحو 4

اجباري

التدريبات النحوية

اجباري

نحو 3

اجباري

علم العروض والقافية

اجباري

الأدب العربي الحديث واتجاهاته

اجباري

قضايا أدبية معاصرة

اجباري

النقد الأدبي الحديث

اجباري

التطبيقات اللغوية والبلاغية في القرآن

اجباري

علم الدلالة والمعجم

اجباري

نحو 5

اجباري

بحث تخـرج

اجباري

فقه اللغة

اجباري

الأدب المملوكي والعثماني

اختياري

الأدب الرقمي

اختياري

الأسلوبية

اختياري

التوسع اللغوي

اختياري

تدريبات بلاغية

اختياري

النقد الـروائي والمسرحـي

اختياري

الأدب المقارن

اختياري

المذاهب النحوية

اختياري

نظرية الأدب

اختياري