Loading

مساقات في الرياضيات

عرض كافة مساقات التخصص

تفاضل وتكامل 1

اجباري

تفاضل وتكامل 2

اجباري

تفاضل وتكامل 3

اجباري

مبادئ المعادلات التفاضلية

اجباري

مبادىء الرياضيات

اجباري

تحليل حديث 1

اجباري

الرياضيات والحاسوب

اجباري

الجبر الخطي 1

اجباري

الجبر الحديث 1

اجباري

المعادلات التفاضلية الجزئية 1

اجباري

تحليل حديث 2

اجباري

تحليل عقدي 1

اجباري

تحليل عددي 1

اجباري

برمجة خطية

اجباري

الجبر الحديث 2

اجباري

مبادىء نظرية الأعداد

اجباري

مبادىء التوبولوجيا العامة

اجباري

طرق حديثة في الهندسة

اجباري

طرق الاحصاء 1

اجباري

نظرية الاحتمالات 1

اجباري

الاحصاء الرياضي 1

اجباري

فيزياء عامة 1

اجباري

فيزياء عامة 2

اجباري

مختبر فيزياء عامة 1

اجباري

كيمياء عامه 1

اجباري

كيمياء عامة عملي 1

اجباري

اساليب تدريس الرياضيات

اجباري

الريادة والابداع

اختياري

ادارة البيئة الصفية

اختياري

تحليل السلاسل الزمنية

اختياري

طرق غير معلمية

اختياري

تصميم التجارب وتحليل التباين

اختياري

تحليل الانحدار التطبيقي

اختياري

طرق وأساليب العينات

اختياري

الاحصاء الرياضي 2

اختياري

نظرية الاحتمالات 2

اختياري

طرق الاحصاء 2

اختياري

احصاء عملي

اختياري

نظرية الرسوم والتباديل

اختياري

التبولوجيا الجبرية

اختياري

هندسة تفاضلية

اختياري

التبولوجيا العامه

اختياري

الجبر التطبيقي

اختياري

الجبر الحديث 3

اختياري

التحليل العددي 2

اختياري

التحليل الاقتراني

اختياري

التحليل العقدي 2

اختياري

التحليل الحديث 3

اختياري

معادلات تفاضلية عادية

اختياري

تطبيقات في الجبر الخطي

اختياري

التحليل التطبيقي

اختياري

طرق الرياضيات التطبيقية 2

اختياري

طرق الرياضيات التطبيقية 1

اختياري

تاريخ الرياضيات

اختياري

الجبر الخطي 2

اختياري

مقدمة في نظرية التحكم

اختياري

بحوث العمليات 1

اختياري

حزم برمجية للرياضيات

اختياري

التفاضل والتكامل المتقدم

اختياري

تحليل المتجهات

اختياري

دوال خاصة

اختياري